Katusekimmid

Kimm olid eesti talumajadel XX sajandi algupoolel üsna levinud katusekatte materjal. Immutamata katuse iga on sõltuvalt kasutatud puidust 15……40 a. Töötlemine puidukaitsevahenditega pikendab katuse kestvust tunduvalt. Võrreldes muude puitmaterjalidest katusekatetega on kimmkatuse iga võrdlemisi pikk. On katuseid, mille elueaks on 200 aastat. Skandinaavias on kirikuid, mille katused on paigaldatud üheksateistkümnendal sajandil. Kimmkatused on sobilikud puitkatused nii vanale, kui uuele ehitisele.

Tehtud tööd

Valik tehtud töödest. Tehtud tööde nimekiri täieneb!